Test na koronawirusa COVID-19 antygenowy Nadal COVID-19 Ag

wyrób medyczny, test, Hemp & Health

Opakowanie:

1 sztuka
niedostępny

Koszyk:

Więcej informacji o Test na koronawirusa COVID-19 antygenowy Nadal COVID-19 Ag

Test na koronawirusa COVID-19 antygenowy Nadal COVID-19 Ag wykrywa obecność fragmentów białka wirusa SARS-CoV-2 w próbce z nosa, nosogardła i gardła. Test jest przeznaczony do użytku profesjonalnego przez wykwalifikowany personel medyczny i służy do stosowania jako pomoc w diagnostyce choroby COVID-19. Wyniki testu otrzymywany jest w ciągu 15 minut. Pozytywne wyniki testów charakteryzują się wysoką dokładnością - czułość diagnostyczna testu wynosi 97,56 %, natomiast swoistość wynosi powyżej 99,9 %. W przypadku wątpliwości otrzymanego negatywnego wyniku zaleca się wykonanie testu PCR.

Kategorie Test na koronawirusa COVID-19 antygenowy Nadal COVID-19 Ag